2021.09.08 – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 2021. szeptember 8-án (szerda) 16:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

29_21    29_2_21

29/2021., 29/2/2021. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)
39/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

39_21

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

3./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)
40/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

40_21

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

4./ Az Ecseri úti metróállomás felszínének és környezetének felújításával kapcsolatos döntések
37/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

37_21    37_21_M01    37_21_M02     37_21_M04    37_2021_M05

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
5./ A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. sz. alatti ingatlan elidegenítése
31/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

31_21    31_21_M01     31_21_M02     31_21_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő elidegenítése
34/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
32/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása
43/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

43_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
9./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
36/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

36_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása
20/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
11./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról
46/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

46_21

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

12./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
Sz-39/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Területbérleti szerződés alapján hasznosított helyiség bérlő részére történő elidegenítése
Sz-40/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklése
Sz-41/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-42/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés 1 év határozott időre történő megkötése
Sz-43/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-44/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Költségelvű bérlakás-pályázat elbírálása
Sz-45/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság GKB 41/2021. (VII.27.) számú határozatának módosítása
Sz-46/2021. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

20./ Pályázat kiírása üres lakások bérleti jogának megszerzésére a lakbér piaci alapon történő megállapításával
Sz-47/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

21./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (2) bekezdése alapján
Sz-58/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2021. szeptember 2.

Top