2021.07.28. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának 2021. július 28-án (szerdán) 16.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslatok:
1./ Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és kiegészítő támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában
16/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

16_21,    16_21_M01,   16_21_M02,    16_21_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás:
A meghívóban szereplő 16/2021. sz. előterjesztésről a Képviselő-testület 2021. július 29-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2021. július 23

Top