2021.07.28. – Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságának 2021. július 28-án (szerda) 14.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:
1./ Javaslat a kerületi tulajdonú és kezelésű óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása tárgyú feladattal (Bp. IX. ker. Fehér holló u. 2-4. sz. alatti Gyermekek Átmeneti Otthona első udvarrész felújítás, rendezés, kocsi beálló kialakítás) kapcsolatos költségvetési keret felhasználásáról
Sz-34/2021. (meghívóhoz mellékelve)

Sz_34_21,    Sz_34_21_M01

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester
Indokolás:
A Sz-34/2021. sz. előterjesztés mellékletét képező kormányhivatali határozat több kötelezést tartalmaz az intézmény ellenőrzése során feltárt szabálysértések megszüntetésére és a hiányosságok pótlására. Ezen kötelezése körébe tartozik az előterjesztésben meghatározott felújítási munkálatok elvégzése is, amely a 4265. számú költségvetési soron belül elkülönített keretösszeg felhasználásával – beszerzési eljárás alapján – valósítható meg. A bizottság tervezett következő rendes ülése szeptemberben várható, a szeptemberi döntéshozatal azonban a munkálatok elvégzésének elhúzódásával járna. Amennyiben a bizottság a rendkívüli ülésen elfogadja az előterjesztést, akkor lehetőség van arra, hogy a kormányhivatal határozatában előírt munkálatok az őszi iskolakezdésig megvalósuljanak.

Budapest, 2021. július 27.

Top