2021.06.28. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság rk.

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának

2021. június 28. (hétfő) 17:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

                                                                     

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

 

Napirendi javaslatok:

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

2/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

2_21,   2_21_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő elidegenítése

3/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

3.) A Budapest, IX. Könyves K. krt. 24. sz. alatti ingatlan (hrsz.: 38265) 2026. június 30-ig szóló sportcélú hasznosításának ügye

Sz-1/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

4.) Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése

Sz-2/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

5.) Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés 1 év határozott időre történő megkötése

Sz-3/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

6.) Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése

Sz-4/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

7.) A Budapest, IX. Haller u. 54. sz. alatti épület tetőterének (10 m2) bérbeadása mobil cellás távközlési bázisállomás üzemeltetése céljára

Sz-5/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_5_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

8.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület bérleményét képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása

Sz-6/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_6_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

9.) Követelés elengedése a Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdésének b) pontja és a (3) bekezdés alapján

Sz-7/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

10.) Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj mérséklése

Sz-8/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_8_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Indokolás:

 

A Könyves Kálmán krt. 24. sz. alatti ingatlanra vonatkozó jelenlegi bérleti szerződés 2021.06.30-án lejár, így pályázatot írtunk ki annak további sportcélú hasznosítása érdekében. Ahhoz, hogy a 2021-2022-es labdarúgó bajnoki idényre a bérlő le tudjon szerződni a pályát használó sportegyesületekkel, a pályázatot el kell bírálni és a nyertessel a bérleti szerződést 2021.06.30-ig meg kell kötni, melyhez szükséges a Bizottság döntése.

 

Budapest, 2021. június 25.

Top