2021.07.27. – József Attila Városrészi Önkormányzat

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a József Attila Városrészi Önkormányzat 2021. július 27-én (kedden) 8.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslatok:
1./ Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és kiegészítő támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában
16/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

16_21,   16_21,_M01,   16_21_M02,   16_21_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A Pöttyös utca felszínrendezés tervei korrekciójának megrendeléséről, koncepció terv készítéséről
Sz-31/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész
Indokolás:
A meghívóban szereplő 16/2021. sz. előterjesztésről a Képviselő-testület 2021. július 29-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2021. július 23.

Top