2021.07.27. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 2021. július 27. (kedd) 16:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és kiegészítő támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában.
16/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

16_21,   16_21_M01,    16_21_M02,   16_21_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Szociális bérlakás-pályázat elbírálása.
Sz-30/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint Kiíró a 202/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozat alapján 2021. április 19. és 2021. június 2. napja között pályázatot hirdetett az érvényes lakáskérelemmel rendelkező szociálisan rászorultak részére, összesen 15 db lakás bérbeadására, szociális lakbérfizetési kötelezettséggel.
A pályázatok benyújtásának határideje 2021. június 2. 16 óra volt.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelete 5.§ (6) bekezdése alapján:
„A pályázatot a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a benyújtási határidőtől számított 60 napon belül bírálja el.”
Fentiek alapján a pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 1. napja.
Tekintettel arra, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság soron következő rendes ülése csak 2021. szeptember hónapban esedékes, a pályázat elbírálása érdekében szükséges a rendkívüli bizottsági ülés összehívása.”

Budapest, 2021. július 23.

Top