2021.07.21. – Városgazdálkodási Bizottság

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

Városgazdálkodási Bizottság 2021. július 21. (szerdán) 10:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem,1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Pipifiúk Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Boráros tér 7. (Dunaház Üzletközpont) fszt. Ü/8. sz. alatti, „Pesti Pipi” elnevezésű vendéglátó egység állandó éjszakai nyitvatartási engedélyezése iránti kérelme
Sz-25/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

2./ KUNDI SZÓRAKOZTATÓ Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Soroksári út 45-47. sz. alatti, „Beer-Lak PUB” elnevezésű vendéglátó egység állandó éjszakai nyitvatartási engedélyezése iránti kérelme
Sz-26/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Indokolás: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalához két vendéglátóegység üzemeltetője adott be állandó nyitvatartási engedély kérelmet, melynek határidőn belül történő elbírálása miatt szükséges a Városgazdálkodási Bizottság összehívása.

Budapest, 2021. július 19.

Top