2021.07.05. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2021. 07.05-én (hétfőn) 15.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása (meghívóhoz mellékelve)
2/2021. sz. előterjesztés, 358/2021. határozat, 358/2021. feljegyzés (meghívóhoz mellékelve)

2_21,    2_21_M01,    358_2021

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet elektromos rollerekkel kapcsolatos módosításáról (egyfordulóban)
9/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

9_21

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, Árva Péter, Takács Máriusz, önkormányzati képviselők

Indokolás:
A meghívóban szereplő előterjesztésekről a Képviselő-testület 2021. július 6-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése

Budapest, 2021. június 2.

Top