2021.07.05. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának2021. július 5-én (hétfőn) 16.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslatok:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása (meghívóhoz mellékelve)
2/2021. sz. előterjesztés, 358/2021. határozat, 358/2021. feljegyzés (meghívóhoz mellékelve)

2_21,    2_21_M01,    358_2021

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (egy fordulóban)
7/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

7_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Indokolás:
A meghívóban szereplő előterjesztésekről a Képviselő-testület 2021. július 6-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2021. július 2.

Top