2021.07.05. – Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának 2021. július 5-én (hétfőn) 13.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:
1./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (egy fordulóban)
7/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

7_21

Előterjesztő: Jancsó Andrea tanácsnok

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 24 órás, központi felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás
10/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: dr. Mechler András ügyvezető igazgató

3./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának “deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2020. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2021. évi támogatási szerződés megkötésére
12/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

12_21,    12_21_M01,    12_21_M02,    12_21_M03,    12_21_M04,    12_21_M05

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Indokolás:
A meghívóban szereplő előterjesztésekről a Képviselő-testület 2021. július 6-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése
Budapest, 2021. július 2.

Top