2021.07.02. – Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság rk.

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságának
2021. július 2-án (péntek) 10.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:
1./ A Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat elbírálása
4/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

4_21

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

2./ Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi ösztöndíjról (egyfordulóban)
5/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

5_21

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

Indokolás:
A pályázatok határidőben történő elbírálása, a munkakör betöltetlensége. költségvetési forrás biztosítása, a József Attila irodalmi ösztöndíj pályázat kiírásának biztosítása.
A meghívóban szereplő előterjesztésről a Képviselő-testület 2021. július 6-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2021. június 30.

Top