2020.10.20 9:00: József Attila Városrészi Önkormányzat rendkívüli ülés

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: József Attila-lakótelepi Közösségi Ház Toronyház u. 3/b

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a 2020. évi lakóház felújítási pályázatok elbírálására

Sz-254/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_254_20_M1 Sz_254_20

 

Indokolás: Az Sz-254/2020. számú „Javaslat a 2020. évi lakóház felújítási pályázatok elbírálására” című előterjesztésről a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság dönt, melyhez szükséges a József Attila Városrészi Önkormányzat előzetes véleményezése.

Budapest, 2020. október 15.

 

Hidasi Gyula s.k.

elnök

Top