2020.09.10. Képviselő-testületi ülés

Jegyzőkönyv

Zárt képviselő-testületi ülés határozata

NAPIRENDI PONTOK:

1./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása, Alapító okirat módosítása

155/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

2./ Alapítói döntések a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatban

a.) 2019. évi beszámoló

b.) 2020. évi üzleti terv

c.) FB ügyrend módosítása

156/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

156_20 156_20_M01

156_20_M02

156_20_M03

3./ A Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása

157/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

4./ A Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása

158/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

5./ Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának intézményvezetőjének felmentési kérelme, valamint javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása

159/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

6./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

160/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

160_20_M01 160_20_M02 160_20

 

7./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló)

146/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

146_20

 

8./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

130/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

130_2_20

 

9./ A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) számú rendeletének módosítása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felszólítása alapján

161/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

161_20

 

10./ A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

138/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

138_20

 

11./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

136/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

136_20

 

12./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

154/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

154_20

 

13./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)

133/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

133_20

 

14./ Javaslat a parkolóhelyek megváltásáról szóló …/2020.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (első forduló)

167/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

167_20

167_02_20

 

15./ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Támogatási szerződés 1. sz. mellékletének (költségvetés) módosítása

162/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

162_20

 

16./ GASZTRO PALETTA Kft. felülvizsgálati kérelme a VB 155/2020 (VII.29.) számú és a VB 156/2020 (VII.29.) számú döntések ellen

163/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

163_20

 

17./ Média cég alapítása

141/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala

132/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

132_20

 

19./ Alapító okiratok módosítása

140/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

140_20

 

20./ Döntés az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosítása tárgyában

134/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

134_20 134_20 melléklet

 

21./ Javaslat a nyelvi gátak okozta problémák feloldására

148/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Takács Máriusz önkormányzati képviselő

148_20

 

22./ Javaslat zajvédő fal létesítésére a Könyves Kálmán körút nyugati szakaszán

149/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Takács Máriusz önkormányzati képviselő

149_20

 

23./ Javaslat a közösségi közlekedési megállók hűtésére

139/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Takács Máriusz önkormányzati képviselő

139_20

 

24./ Javaslat a ”Törd a betont, hogy park legyen” program elindítására

164/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

164_20

 

25./ Javaslat a Képviselő-testület új SZMSZ-ének előkészítésre

153/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő:Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

153_20

 

26./ Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú épületekben

135/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt közbiztonsági tanácsnok

135_20 135_20_M01

 

27./ Interpelláció

71/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János önkormányzati képviselő

71_20

 

28./ Javaslat „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására {zárt ülés}

165/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Takács Máriusz önkormányzati képviselő

Zárt előterjesztés

 

29./ Javaslat „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására {zárt ülés}

166/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

Zárt előterjesztés

 

30./ Önkormányzati hatósági ügyek {zárt ülés}

131/2020., 131/2/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

  

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

142/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

142_20_M01 142_20

 

2./ Tájékoztató a 2020. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról

1/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

1_2_20

 

3./ Tájékoztató Belső-Ferencvárosban a forgalomcsillapítást célzó hétvégi lezárások Ferencvárosi Közterület-felügyelet általi biztosításáról

143/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

143_20

 

4./ Tájékoztató a parkolási bevételek alakulásáról 2020. VII.-VIII. hónapban

144/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Pataki Márton FEVIX Zrt. vezérigazgatója

144_20

 

 

Top