2020.07.30. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

Jegyzőkönyv

Zárt képviselő-testületi ülés határozata

MEGHÍVÓ

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

1./ A Csicsergő Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása

122/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt anyag: 122_20_z; 122_20_M01_z

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)

123/2020., 123/2/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

123_2_20 123_20 123_20_M01 123_20_M02

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)

130/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

130_20

 

4./ Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése

118/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

118_20 118_2_20

 

5./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)

119/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

119_20

 

6./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése

117/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt anyag: 117_20_z

 

7./ Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)

121/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

121_20

 

8./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések kötésére

124/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

124_20_M02 124_20_M03 124_20_M04 124_20 124_20_M01

 

9./ Beszámoló a parkolás-üzemeltetési feladatok saját erőből történő ellátásáról 2020. I. félévében és az indulással kapcsolatban jelentkezett kiadásokról

126/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgatója

126_20

 

10./ FEV IX Zrt. Igazgatósági tag megválasztása

127/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Árva Péter képviselő

127_20

 

11./ Javaslat a Képviselő-testület új SZMSZ-ének előszítésére

129/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

129_20

 

12./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására

128/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

128_2020

 

13./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása

125/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt anyag: 125_20_z; 125_20_M01_z; 125_20_M02_z; 125_20_M03_z

 

14./ Önkormányzati hatósági ügyek

120/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt anyag: 120_20_z

Top