2020.03.11. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Zárt bizottsági ülés határozata

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló)

Előterjesztő: Jancsó Andrea és dr. Mátyás Ferenc képviselők

60/2020. sz.; 60/2/2020. sz.; előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása
68/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése
69/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

4./ Javaslat az M3 projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

70/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

5./ Javaslat víziközmű-vagyon térítésmentes átadására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-95/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

 

6./ Budapest IX. kerület Üllői út 17. földszint 2/A. (hrsz: 36835/0/A/68) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási
jog
Sz-82/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-82/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-87/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

8./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-86/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

9./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-85/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

10./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján
Sz-89/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

11./ Szolgálati lakás juttatása az önkormányzat és az önkormányzat intézményeiben dolgozók részére
Sz-90/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

12./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-91/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

 

Tájékoztatók

 

1./ Tájékoztató a FEV IX. Zrt. forrás felhasználási tervéről
87/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Pataki Márton vezérigazgató

87/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

2. /Tájékoztató a FEV IX. Zrt. tevékenységéről a Vizisport utca 60. vonatkozásában
89/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Pataki Márton vezérigazgató

89/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ Tájékoztató a GKB 2020. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-106/2020. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

 

 

Budapest, 2020. március 5.

Takács Krisztián s.k.
elnök

 

 

Top