2019.02.21. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

22/3/2019. sz.; 22/4/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a 2019. évi elidegenítési címjegyzékre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

34/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat szolgalmi jog alapítására
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

8/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a Kalotherm Zrt. díjcsökkentési kérelmének elbírálására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

31/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat az ITH Hungary Vagyonkezelő Kft. díszburkolatos közterület-használati és díjcsökkentési kérelmének elbírálására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

37/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A Budapest IX., Gyáli út 17-19. szám alatti egészségügyi intézményben lévő Postai kirendeltség és háziorvosi rendelő áthelyezésének ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása a FESZOFE Nonprofit Kft. részére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

8./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj megállapítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

9./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

43/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

23/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

45/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések
megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

1/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

27/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

14./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú parkok őrzésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterületfelügyelet
igazgatója

26/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat a TÉR_KÖZ 2018 pályázattal kapcsolatos és a Kerületi Építési Szabályzat készítése során a
további tervezésekre vonatkozóan

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

50/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Alapítványi támogatási kérelmek
29/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester

29/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

17./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

25/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatás nélküli (első megbízás
hosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

36/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2019/2020.
nevelési évre

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

48/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladat ellátásának biztosítása érdekében új közbeszerzési eljárás
kiírásáról való döntésre

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

49/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatója részére előírt tanfolyami képzés
38/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

 

22./ Önkormányzati hatósági ügyek
40/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

24/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2018. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

28/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi Tanács 2018. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

47/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

30/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Tájékoztató az Új Út Szociális Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról
41/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

41/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

6./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt IX. kerületi Szervezetének 2018. évi szakmai munkájáról
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

44/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

7./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról
46/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

46/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

8./ Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők
számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatáról 2018. évben

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

42/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

9./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2018. évi
szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

39/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Budapest, 2019. február 15.

Dr. Bácskai János
polgármester

Top