2020.02.13. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására 2019. december 18. napján kiírt magasabb vezetői pályázat (pályázati eljárás) eredménytelenné nyilvánítása, valamint a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

47/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4/6/2020. ;4/7/2020.; 4/8/2020.; 4/9/2020.; 4/10/2020.; 4/11/2020.; 4/12/2020.; 4/13/2020. sz.; előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet (4/6/2020)

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

38/2020.; 38/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

39/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról, valamint azok irtásának kötelezettségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

40/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

41/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

42/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

43/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

44/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2020/2021. nevelési évre

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

45/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

11./ A Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, valamint a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda, a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda valamint a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására adott magasabb vezetői megbízás meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

46/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

48/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Beszámoló a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Rimovszki Tamás, a Közterület-felügyelet igazgatója

49/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződének meghosszabbítása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

16./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

17./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

51/2020.51/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Cselekvési terv a TÉR_KÖZ pályázatok megvalósítása érdekében

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

52/2020.;52/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet (52/2020); 1. sz. melléklet (52/2/2020)

 

19./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Lónyay utca 38.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető

36/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Lónyay utca 56-Ráday utca 57.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető

37/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Erkel utca 18.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető

35/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ A Duna Aszfalt Kft. Budapest IX. kerület Hajóállomás u. (38086/65) és (38086/67) hrsz.-ú területre forgalmirend változással járó felvonulási terület kialakítása céljára (teljes útlezárás) megkapott közterület-használati hozzájárulás módosítása iránti kérelme

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

62/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

30/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ Az önkormányzati alkalmazottak munkahelyi elégedettségének emelése érdekében szükséges egyes intézkedések meghozataláról

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc képviselő

61/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2019. évi értékelése, 2020. évi programja
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

32/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2019. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

54/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2019. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

55/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Hivatalban felhasznált PET palackok mennyiség csökkentéséről

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

56/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2019. évi működéséről

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

57/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2019. évi működéséről

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

58/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Tájékoztató a „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósításáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

59/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

 

Budapest, 2020. február 6.

 

Baranyi Krisztina
polgármester

Top