2020.02.12. – Városgazdálkodási Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest IX. kerület Ráday utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-47/2020. sz. előterjesztése (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-47/2020. sz.

 

2./ Budapest IX. kerület Tompa utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-46/2020 sz. előterjesztése (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-46/2020 sz.;

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
4/6/2020., 4/7/2020., 4/8/2020., 4/10/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (4/6/2020)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4/6/2020.; 4/8/2020.4/10/2020. sz.;

 

4./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)
41/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

41/2020. sz.;

 

5./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)
42/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

42/2020. sz.

 

6./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
43/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

43/2020. sz.;

 

7./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
44/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

44/2020. sz.;

 

8./ Beszámoló a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről
49/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Rimovszki Tamás, a Közterület-felügyelet igazgatója

49/2020. sz.

 

9./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Lónyay utca 38.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata
36/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető

36/2020. sz.

 

10./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Lónyay utca 56-Ráday utca 57.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata
37/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető

37/2020. sz.

 

11./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Erkel utca 18.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata
35/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető

35/2020. sz.;

 

12./ A Duna Aszfalt Kft. Budapest IX. kerület Hajóállomás u. (38086/65) és (38086/67) hrsz.-ú területre forgalmirend változással járó felvonulási terület kialakítása céljára (teljes útlezárás) megkapott közterület-használati hozzájárulás módosítása iránti kérelme
62/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

62/2020. sz.;

 

13./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-40/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-40/2020. sz.;

 

14./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-45/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-45/2020. sz.;

 

15./ Határozat módosítás
Sz-21/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-21/2020. sz.;

 

16./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítása céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelmek
Sz-44/2020., Sz-48/2020., Sz-49/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztés: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-44/2020.; Sz-48/2020.; Sz-49/2020. sz.

 

 

Budapest, 2020. február 6.

Szilágyi Zsolt s.k.
elnök

Top