2020.02.12. – Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

1./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására 2019. december 18. napján kiírt magasabb vezetői pályázat (pályázati eljárás) eredménytelenné nyilvánítása, valamint a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása
47/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

47/2020. sz.;

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
4/6/2020.,4/8/2020., 4/9/2020., 4/10/2020., 4/11/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (4/6/2020)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4/6/2020.; 4/8/2020.; 4/9/2020.; 4/10/2020.; 4/11/2020. sz.;1. sz. melléklet (4/6/2020);

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)
38/2020., 38/2/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésére)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

38/2020.; 38/2/2020. sz.;

 

4./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
43/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

43/2020. sz.;

 

5./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2020/2021. nevelési évre
45/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

45/2020. sz.;1. sz. melléklet;

 

6./ A Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, valamint a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
59/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

7./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda, a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda valamint a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására adott magasabb vezetői megbízás meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára
46/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

46/2020. sz.;

 

8./ Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány támogatási kérelme
48/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

48/2020. sz.

 

9./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése
50/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Budapest, 2020. február 6.

Takács Máriusz s.k.
elnök

Top