2020.02.12. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4/6/2020.; 4/7/2020.; 4/8/2020.; 4/9/2020.; 4/10/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet (4/6/2020)

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

38/2020.; 38/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

43/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

44/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződének meghosszabbítása
10/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

6./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése
50/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

7./ Az önkormányzati alkalmazottak munkahelyi elégedettségének emelése érdekében szükséges egyes intézkedések meghozataláról

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc képviselő

61/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ A Budapest IX. Könyves Kálmán u. 24. szám alatti ingatlan sportcélú hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
Sz-57/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

9./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-50/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

10./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-52/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

11./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján
Sz-56/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

12./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattétel

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-51/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

 

Tájékoztatók

 

1./ Tájékoztató a „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósításáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

59/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

 

Budapest, 2020. február 6.

Takács Krisztián s.k.
elnök

 

Top