2020.01.29. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Zárt bizottsági ülés határozata

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására

Előterjesztő: Takács Krisztián

Sz-31/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4/2020.; 4/2/2020.; 4/3/2020.; 4/4/2020.; előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5/2020.;5/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

4./ Javaslat a József Attila-lakótelep teljes területének parkolási övezetté nyilvánítására, valamint P+R parkoló kialakításának megvizsgálására

Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő, Csóti Zsombor képviselő, Hidasi Gyula képviselő, Sajó Ákos képviselő

2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Az Állami Számvevőszék 19146 számú a Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság című jelentésében foglaltak megtárgyalása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a Ferencvárosi Munkásszálló működtetési feladatainak ellátásra

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17/2020. sz.; 17/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás tervezet jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

28/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

 

8./ Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

33/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

9./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása közérdekű tevékenység végzése céljára

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-14/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

10./ Bp. IX., Ferenc krt. 43. szám alatti társasházban lévő közös tulajdonú helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-15/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

11./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-16/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

12./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-17/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

13./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján
Sz-18/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

14./ A Gazdasági Bizottság GB 112/2019. (V.15) és GB 158/2019. (IX.04.) számú határozatainak visszavonása
Sz-19/2020; Sz-43/2020 sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-22/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósításáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

34/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Tájékoztató a GKB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-27/2019. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

 

 

Budapest, 2020. január 23.

Takács Krisztián s.k.
elnök

 

 

Top