2020.01.27. – Városgazdálkodási Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Ideiglenes (vizsgáló-) bizottság felállítása a 2020. január 2-a után Ferencvárosban kialakult parkolási káosz kivizsgálására
29/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Gyurákovics Andrea képviselő, Kállay Gáborné képviselő, Zombory Miklós képviselő, Sajó Ákos képviselő, Dr. Bácskai János képviselő, Deutsch László képviselő

29/2020. sz.

 

Indokolás:
Az előterjesztésről a Képviselő-testület 2020. január 27-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2020. január 22.

Szilágyi Zsolt s.k.
elnök

Top