2020.01.27. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ 2020. évi forrásmegosztás véleményezése

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

 

Indokolás:
Az előterjesztésről a Képviselő-testület 2020. január 27-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

 

 

Budapest, 2020. január 23.

Kállay Gáborné s.k.
elnök

Top