2019.01.24. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

1./ A zaj elleni védelem egyes szabályairól szóló 26/2009. (XII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és e tárgykörben új rendelet megalkotása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

4/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

5/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat Sepsiszentgyörgy településsel kötött testvérvárosi kapcsolat megerősítésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

7/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat szolgalmi jog alapítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

5./ Alapítványi támogatási kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

9/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

6./ A Budapest, IX. Haller u. 4., 37939 hrsz-ú ingatlan 9556/10000-ed tulajdoni hányadának értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

7./ A Budapest, IX. Balázs Béla u. 27/B., 37764 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

8./ Az ESTIRES Vendéglátó Kft. Budapest IX. kerület, Ráday u. 11-13. fszt. I. szám alatti helyiségre vonatkozó
bérleti díjfizetésének mérséklése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

9./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények
(óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2019. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint
a 2019. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

13/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2017/2018 évben megvalósított Sportfejlesztés
Programhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

14/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Állandó nyitvatartási engedély ügyében fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

12.Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

17/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Budapest, 2019. január 18.

Dr. Bácskai János
polgármester

 

Top