2020.01.14. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Előadás a közösségi tervezés témakörében
szóbeli előterjesztés
Előadó: Dr. habil Alföldi György DLA, BME építészmérnöki kar dékánja

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

2./ Előadás az innovatív városfejlesztés témakörében
szóbeli előterjesztés
Előadó: Dr. habil Alföldi György DLA, BME építészmérnöki kar dékánja

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

Indokolás:
A tárgyi (meghívóban szereplő) előadások bemutatása külön bizottsági ülés keretében javasolt tekintettel azok témájára, biztosítva az érdeklődők számára is az interaktív kommunikációt.

 

Budapest, 2020. január 10.

Árva Péter s.k.
elnök

Top