2019.12.18. – Városgazdálkodási Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával:
Sz-368/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-368/2019. sz.;

 

2./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-370/2019., Sz-371/2019., Sz-372/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet / Sz-370/2019
2. melléklet / Sz-370/2019
1. melléklet / Sz-372/2019

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-370/2019.; Sz-371/2019.; Sz-372/2019. sz.

 

3./ Díjcsökkentés iránti kérelem
Sz-369/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-369/2019. sz.

 

Indokolás: A rendkívüli Városgazdálkodási Bizottsági ülés összehívását a 2020. január 1. napjától kezdődő közterület-használati kérelmek indokolják.

 

 

Budapest, 2019. december 16.

Szilágyi Zsolt s.k.
elnök

Top