2019.12.12. – Képviselőtestület

 

Jegyzőkönyv

Zárt képviselő-testületi ülés határozata

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

207/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

215/2019. 215/2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

230/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

229/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ 2020. évi éves ellenőrzési terv

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

213/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

6./ Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

228/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

227/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

8./ Dr. Bácskai János szabadságmegváltása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

226/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok ellátása
vonatkozó pályázat kiírása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

209/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Hozzájárulás visszavásárlási jog telekalakítással létrejövő ingatlanon történő bejegyzéséhez

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

225/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

13./ Javaslat a Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
és a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium 2019. évi sporteszköz beszerzésének támogatására
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

223/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára
biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

222/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában kötendő
ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

221/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos gyermekek
bölcsődei ellátása ügyében

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

220/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat a Ferencváros Önkormányzata által felhasznált PET – palack mennyiség csökkentésére

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő

212/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Javaslat a Horizont Szociális Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítására

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő

216/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Javaslat a Ferencvárosban tapasztalható csatornaszag ügyében

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő

210/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására
214/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő

214/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

219/2019. sz.; 2019/2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója (vezető
állású munkavállaló) határozatlan idejű munkaviszonyának felmondással történő megszüntetésére

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

23./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

211/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a 2019. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

1/4/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Budapest, 2019. december 5.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top