2019.12.11. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

215/2019. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. melléklet; 2. melléklet

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

230/2019. sz.; előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

3./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése
224/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

4./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása
231/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

219/2019. sz.; 2019/2/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

6./ Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására

Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő

214/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

7./ A Budapest IX. Könyves Kálmán u. 24. szám alatti ingatlan sportcélú hasznosításának ügye
Sz-366/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

8./ Magyar Írók Egyesülete által felhalmozott helyiség bérleti díj hátralék elengedésére vonatkozó kérelem elbírálása
Sz-363/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-363/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

9./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-362/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

10./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján
Sz-364/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

11./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-361/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

12./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőr elhelyezésére
Sz-365/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-360/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

 

Budapest, 2019. december 5.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top