2019.12.10. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Tájékoztató a Multifunkciós Aréna tervéről
szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

 

2./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására
Sz-353/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Árva Péter elnök

Sz-353/2019. sz.

 

3./ Javaslat a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2020. I. félévi munkatervének elfogadására
Sz-354/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Árva Péter elnök

Sz-354/2019. sz.

 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet

Elterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

215/2019.; 215/2/2019. sz.

 

5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)
230/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

230/2019. sz.

 

6./ Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására
228/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

228/2019. sz.;

 

7./ Javaslat közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban
227/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

227/2019. sz.

 

8./ Hozzájárulás visszavásárlási jog telekalakítással létrejövő ingatlanon történő bejegyzéséhez
225/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

225/2019. sz.;

 

9./ Javaslat a Ferencváros Önkormányzata által felhasznált PET – palack mennyiség csökkentésére
212/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő

212/2019. sz.;

 

10./ Javaslat a Ferencvárosban tapasztalható csatornaszag ügyében
210/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

210/2019. sz.

 

11./ Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására
214/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő

214/2019. sz.;

 

12./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
219/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

219/2019. sz.;

 

 

Budapest, 2019. december 5.

Árva Péter s.k.
elnök

Top