2019.12.02. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

Zárt bizottsági ülés határozata

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására
Sz-205/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Indokolás:
A képviselő-testületi előterjesztésről a Képviselő-testület 2019. december 2-án dönt, melyhez szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

 

 

Budapest, 2019. november 29.

Árva Péter s.k.
elnök

Top