2019.12.02. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

Zárt képviselő-testületi ülés határozata

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

1./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására
204/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására
205/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Árva Péter, a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

 

3./ Önkormányzati hatósági ügyek
206/2019., 206/2-20/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Indokolás:
A „Ferencváros Díszpolgára” címet és „Pro Urbe Ferencváros” díjat december 4-én kell átadni, a díjak adományozása miatt szükséges a képviselő-testületi ülés összehívása.

 

Budapest, 2019. november 29.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top