2019.11.25. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

Zárt képviselő-testületi ülés határozata

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

1./ Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására (egy fordulóban), valamint a bizottsági és részönkormányzati tagok, elnökök megválasztására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

197/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági és igazgatósági tagjainak megválasztására (FESZ Kft., FESZOFE Kft., FEV IX. Zrt.)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

199/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

200/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

4./ Leövey Gimnáziumért Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

201/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

5./ Javaslat a „Déli Zöld Parkkal” kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

203/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

7./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Indokolás: A meghívóban szereplő napirendi pontok javaslatainak előkészítése és egyeztetése indokolja, hogy a Képviselő-testület rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg az előterjesztéseket.

 

 

Budapest, 2019. november 22.

Baranyi Krisztina
polgármester

 

Top