2019.10.10. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat: 

 

1./ Javaslat az ESZSB 123/2019. (VI.26.) sz. határozat 2. pontjának és 143/2019.(IX.4.) sz. határozat visszavonására a 24. sz. háziorvosi körzet működtetése érdekében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

Indokolás: Önkormányzati ellátási érdekből bizottsági döntést szükséges hozni a 24. számú háziorvosi körzet működtetése érdekében, hogy november 01-től folyamatosan biztosítani tudjuk az egészségügyi alapellátást a háziorvosi körzet betegei részére.

 

 

Budapest, 2019. október 8.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top