2019.09.04. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

177/2019. sz. (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 177/2/2019. sz.

 

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

182/2019. sz. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattétel

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

174/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

4./ a./ Javaslat ingatlanok tulajdonjogának átruházására a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása érdekében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

185/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

b./ Javaslat ingatlanok tulajdonjogának átruházására a Multifunkcionális Csarnok megvalósítása érdekében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

184/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

5./ Javaslat a Bakáts téri templom előtti terület fenntartására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

183/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

6./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-285/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

7./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-286/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

8./ Lakás bérbeadása pályázaton kívül, piaci lakbér megállapítása mellett

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-307/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-287/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-288/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a GB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mezey István elnök

Sz-305/2019. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

2./ Tájékoztató a „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-295/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

Budapest, 2019. augusztus 30.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top