2019.08.14. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Budapest, IX. Könyves Kálmán krt. 24. sz. alatti ingatlan (hrsz.: 38265) 2 évre szóló sportcélú hasznosításának ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-277/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőr elhelyezésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-278/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-279/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás: A Budapest, IX. Könyves Kálmán krt. 24. sz. alatti ingatlan hasznosítására irányuló pályázat elbírálási határideje 2019. augusztus 17-én lejár, elbírálás céljából szükséges a Gazdasági Bizottság összehívása.

 

Budapest, 2019. augusztus 13.

 

Mezey István s.k.

elnök

 

 

Top