2019.07.10.  – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a 30. háziorvosi körzet működtetésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-276/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás: Szükséges módosítani a 30. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződést a háziorvosi rendelő telephelyének változása (1097 Budapest, Ecseri út 19.) miatt, hogy a az egészségügyi szolgáltató az átalakítást követően a szükséges szakhatósági engedélyeket mielőbb be tudja szerezni, és a megújult rendelőben tudja fogadni a lakosokat.

 

 

Budapest, 2019. július 5.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top