2019.06.27. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a 2019. évi lakóház felújítási pályázatok elbírálására
Sz-235/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A lemondó nyilatkozatok az irodán, illetve az ülésen megtekinthetők.)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-235/2019. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
158/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

158/2019. sz.

 

Indokolás:
A lakóház felújítási pályázat 2019. április 30-tól június 7-ig került kiírásra. Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be. A felújítási munkák mielőbbi megkezdéséhez szükséges a bizottság döntése.

 

 

Budapest, 2019. június 26.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top