2019.06.26. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

145/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Együttműködési Megállapodás az Egészséges Budapest Program Dél-pesti Centrumkórház fejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati ingatlankiváltásról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

157/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

144/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

4./ A Bp. IX. Illatos út 3-5. szám alatti ingatlan 2007 m2 alapterületű részének bérbeadására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

146/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A Köztes Átmenetek Nonprofit Kft által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség határozott idejű bérleti szerződésének meghosszabbítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

143/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

 

6./ Javaslat a Képviselő-testület 128/2019. (IV.25.) számú határozatának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

166/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

 

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

152/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a 38021/9 hrsz-ú (Budapest IX. kerület Nádasdy utca) ingatlan térítésmentes tulajdonba vételére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-252/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

 

9./ Bp. IX., Ráday u. 19. szám alatti társasházban lévő közös tulajdonú helyiség elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-253/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

10./ Bp. IX., Ráday u. 16. szám alatti társasházban lévő közös tulajdonú helyiség elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-254/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

11./ A Magyar Szakszervezeti Szövetség által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség határozott idejű bérleti szerződésének meghosszabbítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-255/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-256/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

 

13./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőr elhelyezésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-257/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Szolgálati lakás juttatása az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-258/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdése alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-259/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-260/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-261/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattétel

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-270/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a GB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mezey István elnök

Sz-241/2019. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2019. június 21.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top