2019.06.27. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

1./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)0

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

145/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

155/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Együttműködési Megállapodás az Egészséges Budapest Program Dél-pesti Centrumkórház fejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati ingatlankiváltásról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

157/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

4./ Budapest, IX. kerület DÉL-PESTI CENTRUM KÓRHÁZ ÉS KÖRNYÉKE Kerületi Építési Szabályzat (I. forduló)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

156/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./Budapest Főváros IX. kerület NÉPLIGET VOLÁNBUSZ területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat módosításának megindítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

167/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

158/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat közterület-használati hozzájárulás megadására a BKK Zrt. részére a Ferde utca Határ út által határolt területre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

151/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ JavA Képviselő-testület 129/2019. (IV.25.) számú határozatának módosítása (STRABAG Zrt.)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

141/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

9./ A THE OFFICE BURGER Kft. felülvizsgálati kérelme az 59/2019. (04.25.) közter. számú polgármesteri döntés ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

139/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ TasteOfLife Kft. felülvizsgálati kérelme az 207/2019 (V.15.) számú VVKB döntés ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

140/2019. sz.; előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

11./ Javaslat „botlatókő” elhelyezésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

142/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

144/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

13./ A Bp. IX. Illatos út 3-5. szám alatti ingatlan 2007 m2 alapterületű részének bérbeadására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

146/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ A Köztes Átmenetek Nonprofit Kft által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség határozott idejű bérleti szerződésének meghosszabbítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

143/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Okos tantermek kialakításának támogatása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

159/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat a Képviselő-testület 128/2019. (IV.25.) számú határozatának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

166/2019. sz.; előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

17./ A Ferencvárosi Vasutas Sportkör által megvalósítandó kézilabdacsarnok létesítéséhez szükséges önrész biztosításához támogatás nyújtása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

168/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

18./ A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

154/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Közszolgáltatási szerződés – Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

148/2019. sz.; előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

20./ Alapítványi támogatási kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

161/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

153/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ 2018. évi kulturális pályázati beszámolók elfogadása (alapítványok)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

147/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító okiratának, SZMSZ-ének, és Szakmai Programjának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

162/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

152/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Javaslat a „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

26./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékeléséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

164/2019. sz.; előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Tájékoztató a CF Pharma Gyógyszergyártó Kft. 2019. május 28. napján tartott taggyűléséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

165/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

149/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a 2018. és a 2019. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

1/2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Budapest, 2019. június 21.

Dr. Bácskai János
polgármester

Top