2019.05.16. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

121/2019. sz.; 121/2/2019. sz.; 121/3/2019. sz; 121/4/2019. sz.; 121/5/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

120/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

136/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

128/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

131/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

6./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolója, és 2019. évi üzleti terve
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató

134/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

113/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának státuszbővítésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

133/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
123/2019. sz., 123/2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

123/2019. sz.; 123/2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

10./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

122/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ 2018. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

125/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ A Bp. IX. Lenhossék u. 10. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

13./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester és Mezey István önkormányzati képviselő

82/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány, a Budapest Art Center Nonprofit Kft. központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány és a Budapest Art Center Nonprofit Kft. részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

129/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat a „Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Aprók Háza IX/4 sz. bölcsőde konyhájának felújítása – Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2019” című pályázat benyújtására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

116/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2019” című pályázat benyújtására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

132/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat a Budapest, IX. kerület Börzsöny utca 11-13. számú társasház felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

117/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

114/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Beszámoló a Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványával 2018. évi tevékenységéről, a 2019. évi támogatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

127/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

126/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ 2018. évi Civil és Kulturális pályázati beszámolók elfogadása (alapítványok)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

115/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Javaslat a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozására

Előterjesztő: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté elnök

 

23./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
Kállay Gáborné alpolgármester

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

112/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2018. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató

135/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztatás a „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

 

Budapest, 2019. május 10.

Dr. Bácskai János
polgármester

Top