2019.05.15. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
121/2019. sz., 121/2/2019. sz., 121/3/2019. sz., 121/4/2019. sz., 121/5/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

121/2019. sz. 121/2/2019. sz. 121/3/2019. sz;  121/4/2019. sz.;  121/5/2019. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására
131/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

131/2019. sz.; 1. sz. melléklet

 

3./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolója, és 2019. évi üzleti terve
134/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató

134/2019. sz.

 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
123/2019. sz., 123/2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

123/2019. sz.; 123/2/2019. sz.

 

5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról
122/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

122/2019. sz.

 

6./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel
82/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester és Mezey István önkormányzati képviselő

82/2019. sz.

 

7./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-196/2019. sz., Sz-197/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-196/2019. sz.; Sz-197/2019. sz.

 

8./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-183/2019. sz., Sz-184/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-183/2019. sz.; Sz-184/2019. sz.

 

9./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre
Sz-190/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-190/2019. sz.

 

10./ Díjcsökkentés iránti kérelmek
Sz-185/2019.
1. sz. melléklet
Sz-189/2019.
1. sz. melléklet
Sz-191/2019.
1. sz. melléklet
Sz-192/2019.
1. sz. melléklet
Sz-193/2019.
1. sz. melléklet
Sz-194/2019.
1. sz. melléklet
Sz-195/2019.
1. sz. melléklet
Sz-212/2019.
1. sz. melléklet

Sz-213/2019.
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-185/2019.; Sz-189/2019.; Sz-191/2019.; Sz-192/2019.; Sz-193/2019.; Sz-194/2019.; Sz-195/2019.; Sz-212/2019.; Sz-213/2019.

 

11./ Határozat módosítása
Sz-214/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-214/2019. sz

 

12./ A HPS Experience Kft. – a Vodafone székházban zajló rendezvény külső helyszínének használatára vonatkozó közterület-használat iránti kérelme
Sz-198/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-198/2019. sz.

 

13./ A Stereo Kft. – XVI. Református Zenei Fesztivál c. kulturális rendezvény megtartására irányuló díjmentes közterület-használat iránti kérelme
Sz-199/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-199/2019. sz.

 

14./ A Metrodom Kivitelező Kft. Budapest IX. kerület Tóth Kálmán u. 27. – 31. sz. előtti területre forgalmirend változással járó felvonulási terület kialakítása céljára (daruzás) benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-203/2019.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-203/2019.

 

15./ „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozása
Sz-186/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté elnök

 

16./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-188/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a VVKB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-187/2019. sz.előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

 

Budapest, 2019. május 10.

Görgényi Máté s.k. elnök

Top