2019.05.15 – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

121/2019. sz.; 121/2/2019. sz.; 121/3/2019. sz.; 121/4/2019. sz.; 121/5/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

136/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

128/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolója, és 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató

134/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

123/2019. sz.; 123/2/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

6./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

122/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ 2018. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

125/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

8./ Javaslat a Budapest, IX. kerület Börzsöny utca 11-13. számú társasház felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

117/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a PEB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-215/2019 sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Pál Tibor elnök

 

 

Budapest, 2019. május 10.

Pál Tibor s.k.
elnök

 

 

 

Top