2019.05.15. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

121/2019. sz., 121/2/2019. sz, 121/3/2019. sz., 121/4/2019. sz.,121/5/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

120/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolója, és 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila elnök-vezérigazgató

134/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

123/2019. sz., 123/2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

 

 

5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

122/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

 

6./ A Bp. IX. Lenhossék u. 10. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

119/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató

82/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

8./ Javaslat a Budapest, IX. kerület Börzsöny utca 11-13. számú társasház felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

117/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-204/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

10./ A Fekete Nyolcas Bt. bérleti díjmérséklési kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-216/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ A BMC Budapest Music Center Kulturális Szolgáltató Kft. Budapest IX. kerület, Mátyás u. 9. pince I. szám alatti helyiség után fizetendő bérleti díj szüneteltetés iránti kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-205/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ A piaci alapon bérbe adott lakások lakbéremelése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-206/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-207/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-208/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Budapest IX. kerület Üllői út 19. III.lh. fszt. 1/A. (hrsz: 36835/0/A/33) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-209/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2018. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila elnök-vezérigazgató

135/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztatás a „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

130/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a GB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mezey István elnök

Sz-219/2019. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2019. május 10.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top