2019.05.15.  – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

121/2019. sz.121/2/2019. sz.; 121/3/2019. sz121/4/2019. sz.121/5/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

136/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

128/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolója, és 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató

134/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

5./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

113/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának státuszbővítésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

133/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

123/2019. sz.; 123/2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

8./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

122/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a „Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Aprók Háza IX/4 sz. bölcsőde konyhájának felújítása – Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2019” című pályázat benyújtására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

116/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2019” című pályázat benyújtására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

132/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Beszámoló a Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványával 2018. évi tevékenységéről, a 2019. évi támogatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

127/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

126/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének és a Magyar Goju-Kai Szövetség kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-200/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

14./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEK-Program) a 3. szintű elhelyezése keretében való bérleti jogviszony elnyerése

Előterjesztő: Illyés Miklós bizottság elnöke

 

15./ Személyi térítési díjak elengedése iránti kérelmek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató az ESZSB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

 

 

Budapest, 2019. május 10.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top