2019.04.24. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
60/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1.sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

60/2019. sz.; 1.sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV. 28.) rendeletének módosítása (egyfordulóban)
61/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

61/2019. sz.

 

3./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére a ROSALIA HÁZ Kft-vel
100/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/2019. sz.

 

4 Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel
82/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

82/2019. sz.

 

5./ Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok használatba adására
105/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

105/2019. sz.; 1. sz. melléklet

 

6./ Javaslat az M3 rekonstrukcióval kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
106/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

106/2019. sz.; 1. sz. melléklet

 

7./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2018. évi működési költségeihez nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-177/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-177/2019. sz.

 

8./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Sz-178/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-178/2019. sz.

 

9./ Javaslat a 2019. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánták kiosztására meghirdetett pályázat elbírálására
Sz-146/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-146/2019. sz.

 

10./ 2018. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-156/2019.
1. sz. melléklet
Sz-157/2019.
1. sz. melléklet
Sz-158/2019.
1. sz. melléklet
Sz-181/2019.
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-156/2019.; Sz-157/2019.; Sz-158/2019.; Sz-181/2019.

 

11./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-131/2019., Sz-149/2019. sz.előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-131/2019.; Sz-149/2019. sz.

 

12./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-132/2019., Sz-133/2019., Sz-134/2019., Sz-135/2019., Sz-136/2019., Sz-150/2019., Sz-152/2019., sz.,Sz-153/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-132/2019.; Sz-133/2019; Sz-134/2019.; Sz-135/2019.; Sz-136/2019.; Sz-150/2019.; Sz-152/2019.,; Sz-153/2019. sz.

 

13./ Egyéb közterület-használat iránti kérelem díszburkolatos területre
Sz-137/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-137/2019. sz.

 

14./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-138/2019., Sz-151/2019. sz.előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-138/2019.; Sz-151/2019. sz.

 

15./ Felvonulási terület kialakítására irányuló kérelmek
Sz-139/2019., Sz-155/2019., Sz-180/2019. sz.előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-139/2019.; Sz-155/2019.Sz-180/2019. sz.

 

16./ Díjcsökkentés iránti kérelem
Sz-140/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-140/2019. sz.

 

17./ Határozat módosítás iránti kérelem
Sz-141/2019., Sz-142/2019., Sz-154/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-141/2019.Sz-142/2019.; Sz-154/2019. sz.

 

18./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-143/2019., Sz-144/2019., Sz-145/2019. sz.előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a VVKB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-148/2019. sz.előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

 

Budapest, 2019. április 17.

Görgényi Máté s.k. elnök

Top