2019.04.24. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
88/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

88/2019. sz.;

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése szerinti döntés meghozatala a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának emeléséről
87/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

87/2019. sz.;

 

3./ Az Új Út Szociális Egyesület által bérelt helyiségekben a bérleti jogviszony időtartama alatt elvégzett értéknövelő beruházások megtérítése
92/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

92/2019. sz.;

 

4./ A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítása
94/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/2019. sz.;

 

5./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére a ROSALIA HÁZ Kft-vel
100/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/2019. sz.;

 

6./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel
82/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

82/2019. sz. ;

 

7./ Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok használatba adására
105/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1.sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

105/2019. sz.;1.sz. melléklet;

 

8./ Javaslat az M3 rekonstrukcióval kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
106/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

106/2019. sz.;1. sz. melléklet;

 

9./ A Budapest IX. ker. Könyves Kálmán körút 24. szám alatti ingatlan sportcélú hasznosításának ügye
Sz-159/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

10./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása
Sz-160/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-160/2019. sz.;

 

11./ Budapest IX kerület Ecseri út 23. alatti ingatlanon lévő közös tulajdon eladása
Sz-161/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-161/2019. sz.;

 

12./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-162/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

13./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-163/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

14./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügyei
Sz-164/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
104/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

104/2019. sz.;1. sz. melléklet;

 

2./ Tájékoztató a GB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-165/2019. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

Budapest, 2019. április 17.

Mezey István s.k.
elnök

 

Top