2019.03.28. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

1./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

80/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

67/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatása nélküli (első megbízás hosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

63/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

57/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A Budapest, IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

6./ A Budapest IX. kerület, Lenhossék u. 10. szám alatti ingatlan pályázat útján történő elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség határozott idejű bérleti szerződésének meghosszabbítása
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

8./ A Bp. IX. kerület Illatos út 3-5. szám alatti ingatlan egy részének hasznosítási ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

9./ Javaslat a Bakáts téri templom toronyórájának felújítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

81/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Reiverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

82/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ A Budapest IX. kerület, Gát u. 25. szám alatti helyiség használatának engedélyezése a Ferencvárosi Közterület-felügyelet munkatársai részére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás, Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgató

59/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club jubileumi támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

71/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat a Kalotherm Zrt. kérelmének elbírálására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

56/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ FESZOFE Kft. és FEV IX. Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

84/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Alapítványok támogatási kérelmei

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester

74/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Ferencvárosi Pinceszínház státuszbővítési kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

69/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

68/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Ferencvárosi „deák” Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

85/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Érdekképviseleti Fórum megalakításának és működésének szabályai meghatározására, valamint képviselő delegálása a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Érdekképviseleti Fórumába

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

78/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ a) Károli Gáspár Református Egyetem fejlesztése – egykori BÁV Székház ingatlanfejlesztése kapcsán a beruházás kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása
b) Budapest Főváros IX. kerület „BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala – Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút –Boráros tér által határolt terület) területére készülő Kerületi Építési Szabályzatáról” módosításának megindítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

79/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

58/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

23./ Interpelláció

Előterjesztő: Pál Tibor frakcióvezető

83/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ Autóbusz vonal bővítése a IX., Ecseri út – Nagyvárad tér közötti szakaszon

Előterjesztő: Pál Tibor frakcióvezető

70/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ „Ferencváros József Attila Díja” adományozása

Előterjesztő: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Mészáros László elnök

 

26./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztosnságáért” díj adományozása

Előterjesztő: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté elnök

 

27./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
dr. Dombóváry Csaba jegyző
Kállay Gáborné alpolgármester

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

Előterjesztő: Pál Tibor frakcióvezető

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

53/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a 2018. évi 2019. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: dr. Dombóváry Csaba jegyző

1/2019. sz.; előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2018. évben végzett szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

76/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4 ./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2018. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

77/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5 ./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

75/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Budapest, 2019. március 22.

Dr. Bácskai János
polgármester

Top