2019.03.27. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Haller park (tervbemutató)
Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető

 

2./ A Budapest IX. kerület, Gát u. 25. szám alatti helyiség használatának engedélyezése a Ferencvárosi Közterület-felügyelet munkatársai részére
59/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás, Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgató

59/2019. sz.

 

3./ Javaslat a Kalotherm Zrt. kérelmének elbírálására 56/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

56/2019. sz.

 

4./ FESZOFE Kft. és FEV IX Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása
84/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

84/2019. sz.

 

5./ Javaslat a Bakáts téri templom toronyórájának felújítására
81/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

81/2019. sz.

 

6./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Reiverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel
82/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

82/2019. sz.

 

7./ a) Károli Gáspár Református Egyetem fejlesztése – egykori BÁV Székház ingatlanfejlesztése kapcsán a beruházás kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása
b) Budapest Főváros IX. kerület „BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala – Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút –Boráros tér által határolt terület) területére készülő Kerületi Építési Szabályzatáról” módosításának megindítása
79/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

79/2019. sz.

 

8./ Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére
58/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

58/2019. sz.

 

9./ „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósítása
72/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

10./ Autóbusz vonal bővítése a IX., Ecseri út – Nagyvárad tér közötti szakaszon
70/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Pál Tibor frakcióvezető

70/2019. sz.

 

11./ A Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Sz-85/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás igazgató

Sz-85/2019. sz.

 

12./ 2019. évi lakóház-felújítási pályázati felhívás
Sz-94/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-94/2019. sz.

 

13./ Pályázat hirdetése védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására
Sz-95/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Szűcs Balázs főépítész

Sz-95/2019. sz.

 

14./ Javaslat „Zöld Udvar 2019” pályázat kiírására
Sz-96/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-96/2019. sz.

 

15./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” pályázat
Sz-97/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-97/2019. sz.

 

16./ A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI kérelme az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2018” című pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználásának módosítására
Sz-98/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-98/2019. sz.

 

17./ Föld Napi rendezvény
Sz-99/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-99/2019. sz.

 

18./ Javaslat a „Madarak Városa Ferencváros” program támogatására
Sz-100/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-100/2019. sz.; 1. sz. melléklet

 

19./ A légszennyezettség-mérő állomás adatértékelési szerződése
Sz-101/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-101/2019. sz.

 

20./ Ferenc krt. – Üllői út sarkán lévő légszennyezést mérő állomás karbantartási szerződése
Sz-129/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-129/2019. sz.

 

21./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-79/2019., Sz-102/2019., Sz-103/2019., Sz-104/2019., Sz-105/2019., Sz-106/2019., Sz-107/2019., Sz-108/2019.,
Sz-126/2019., Sz-127/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-79/2019.; Sz-102/2019.; Sz-103/2019; Sz-104/2019.; Sz-105/2019; Sz-106/2019; Sz-107/2019.; Sz-126/2019; Sz-127/2019. sz.; Sz-108/2019.

 

22./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre
Sz-109/2019., Sz-111/2019., Sz-128/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-109/2019. Sz-111/2019 Sz-128/2019. sz.

 

23./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-80/2019., Sz-112/2019.,113/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-80/2019; Sz-112/2019113/2019. sz.

 

24./ Határozat módosítása
Sz-110/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-110/2019. sz.

 

25./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-84/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-84/2019. sz.

 

26./ Allcaps Kft. Budapest IX. kerület Tűzliliom park díszburkolatos területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-131/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-131/2019. sz.

 

27./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
Sz-93/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a VVKB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-92/2019. sz.előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

 

Budapest, 2019. március 22.

Görgényi Máté s.k. elnök

Top