2019.03.27. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

80/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ FESZOFE Kft. és FEV IX Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

84/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a PEB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-91/2019 sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Pál Tibor elnök

 

 

Budapest, 2019. március 22.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top