2019.03.27. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

 

1./ A Budapest, IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére
65/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

2./ A Budapest IX. kerület, Lenhossék u. 10. szám alatti ingatlan pályázat útján történő elidegenítése
64/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

3./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség határozott idejű bérleti szerződésének meghosszabbítása
66/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

4./ A Bp. IX. kerület Illatos út 3-5. szám alatti ingatlan egy részének hasznosítási ügye
73/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

5./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Reiverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel
82/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

82/2019. sz.;

 

6./ FESZOFE Kft. és FEV IX. Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása
84/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

84/2019. sz.;

 

7./ „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósítása
72/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

8./ Lakás helyiséggé történő átminősítése
Sz-117/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

9./ A Gazdasági Bizottság GB 256/2018.(XI.28.) számú határozatának visszavonása
Sz-118/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

10./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-119/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

11./ A Gazdasági Bizottság GB 347/2015. (XII. 09.) számú határozatának módosítása
Sz-121/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

12./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőr elhelyezésére
Sz-122/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

13./ Lakáscímek jóváhagyása a Lakásrendelet 4. § (5) bekezdése alapján
Sz-123/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

14./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdése alapján
Sz-124/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

15./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-125/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a GB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-82/2019. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Mezey István elnök

 

Budapest, 2019. március 22.

Mezey István s.k.
elnök

 

Top